اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

ترم اول پاپیتا

ترم یک : الفابت

تمام حروف انگلیسی

همه کلمات تصویر دارد

تمام کلمات تلفظ دارد

تمام حروف و کلمات دارای انیمیشن

هیچگونه محدودیت زمانی در استفاده ندارد

توضیحات

تمام حروف و کلمات در این ترم با صدا و انیمیشن های جذاب طراحی شده است. ساختار به گونه ای است که کلمه و حرف تلفظ و شکل آن حرف و کلمه در ذهن آموزنده بصورت دائمی باقی می ماند.

papita