اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

ترم دهم پاپیتا

ترم دهم : اعضا بدن

اسامی اعضا بدن مثل سر و صورت

تصویر و صدا دارند

تمامی اسامی تلفظ دارند

دارد

هیچگونه محدودیت زمانی ندارد

توضیحات

آموزش اسامی اعضا بدن برای بچه ها بسیار جذاب و هیجان انگیز است در این ترم اسامی بدن انسان آموزش داده می شود با شکل های باحال و درجه یک برای بچه ها.