اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

ترم سوم پاپیتا

ترم سوم : میوه ها و سبزیجات

بیش از ۴۰ میوه و سبزیجات

همه میوه ها و سبزیجات تصویر دارد

تمامی موارد تلفظ و نوشتار دارد

دارد

هیچگونه محدودیت زمانی ندارد

توضیحات

زبان آموز در این ترم هم با شکل میوه ها و اسامی انگلیسی آنها آشنا می شود و همچنین با حروف و کلمات میوها هم آشنا می شود . این بازی آموزش قدرت تمرکز و قدرت شناخت  فرزندان شما را تقویت می کند.