Papita | پاپیتا
Papita | پاپیتا

ترم هشتم پاپیتا

ترم هشتم : تمرین هفت ترم گذشته

شامل ترم های قبل است

تصویر و صدا دارند

همه اسامی تلفظ دارند

صدا و انیمیشن جذاب

هیچگونه محدودیت زمانی ندارد

توضیحات

در این ترم زبان‌آموز آنچه که در ترم های گذشته فراگرفته است را با جلوه بصری و صوتی متفاوتی تمرین می کند. تقویت خلاقیت و تقویت حافظه و تمرکز از ویژگی های این ترم است.