اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

ترم پنجم پاپیتا

ترم پنجم : نوشتار حیوانات

بیش از ۶۰ حیوان و پرنده

تمام حیوانات تصویر و صدا دارند

تمامی حیوانات تلفظ دارند

دارد خیلی جذاب

هیچگونه محدودیت زمانی ندارد

توضیحات

زبان آموز در بازی های این ترم اسامی حروف اسامی حیوانات را جایگزین می کند و کلمه ای که اسم حیوان یا پرنده است را آموزش می بیند و همچنین به دفعات متعدد می تواند تلفظ اسم حیوان را گوش دهد و همچنین قسمت جذاب صداااای اصلی این حیوانات است که با کلیک روی آیکون صدا می تواند صدای واقعی آنها را بشنود.

این بازی خلاقیت و قدرت تحلیل و تمرکز فرزند شما را فوق العاده تقویت می کند.