اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
بایگانی‌ها اینماد - صفحه ۲ از ۲ - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

بایگانی‌ها اینماد - صفحه ۲ از ۲ - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

ترم پنجم پاپیتا

ترم پنجم : نوشتار حیوانات تعدا حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان و پرنده تصویر و صدا : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی حیوانات تلفظ ...

پاپیتا

الفبای انگلیسی و کلمات برای کودکان فوق العاده جذاب و موزون

آموزش الفبای انگلیسی

papita

شعر بسیار جذاب آموزش زبان انگلیسی میوه ها

معرفی میوه های خوشمزه به انگلیسی