اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
بایگانی‌ها پاپیتا - صفحه ۲ از ۲ - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

بایگانی‌ها پاپیتا - صفحه ۲ از ۲ - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

papita

ترم دوم پاپیتا

ترم دوم : پازل حیوانات تعداد حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان آبی و خاکی و حشره تصویر حیوانات : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی ...

papita

شعر موزون آموزش کلمات ساده برای کودکان خانم لدی

آموزش اسم و حروف حیوانات لدی

farsi papita

ترم چهارم پاپیتا

ترم چهارم : رنگ ها تعداد رنگ ها : آموزش بیش از ۲۰ رنگ تلفظ رنگ ها : تمام حروف و رنگ ها تلفظ دارد انیمیشن : انیمیشن و صدای ...

papita farsi

ترم سوم پاپیتا

ترم سوم : میوه ها و سبزیجات تعداد : بیش از ۴۰ میوه و سبزیجات تصویر : همه میوه ها و سبزیجات تصویر دارد تلفظ : تمامی موارد تلفظ و ...

ترم پنجم پاپیتا

ترم پنجم : نوشتار حیوانات تعدا حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان و پرنده تصویر و صدا : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی حیوانات تلفظ ...

پاپیتا

الفبای انگلیسی و کلمات برای کودکان فوق العاده جذاب و موزون

آموزش الفبای انگلیسی

پاپیتا

قصه شیر و موش

قصه شیر و موش به انگلیسی

papita

شعر بسیار جذاب آموزش زبان انگلیسی میوه ها

معرفی میوه های خوشمزه به انگلیسی

papita

کارتون و انیمیشن بسیار جذاب آموزش کلمات انگلیسی

کارتون آموزش کلمات با دیالوگ های باحال