اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
بایگانی‌ها Papita - صفحه ۲ از ۲ - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

بایگانی‌ها Papita - صفحه ۲ از ۲ - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

شعر موزون آموزش کلمات ساده برای کودکان خانم لدی

آموزش اسم و حروف حیوانات لدی

آموزش اسم و حروف حیوانات لدی

ترم چهارم پاپیتا

ترم چهارم : رنگ ها تعداد رنگ ها : آموزش بیش از ۲۰ رنگ تلفظ رنگ ها : تمام حروف و رنگ ها تلفظ دارد انیمیشن : انیمیشن و صدای جذاب دارد محدویت زمانی : هیچگونه محدودیت زمانی در استفاده ندارد توضیحات ترم رنگ ها ...

ترم چهارم : رنگ ها تعداد رنگ ها : آموزش بیش از ۲۰ رنگ تلفظ رنگ ها : تمام حروف و رنگ ها تلفظ ...

ترم سوم پاپیتا

ترم سوم : میوه ها و سبزیجات تعداد : بیش از ۴۰ میوه و سبزیجات تصویر : همه میوه ها و سبزیجات تصویر دارد تلفظ : تمامی موارد تلفظ و نوشتار دارد انیمیشن : دارد محدودیت زمانی هیچگونه محدودیت زمانی ندارد توضیحات زبان آموز در ...

ترم سوم : میوه ها و سبزیجات تعداد : بیش از ۴۰ میوه و سبزیجات تصویر : همه میوه ها و سبزیجات تصویر دارد ...

ترم پنجم پاپیتا

ترم پنجم : نوشتار حیوانات تعدا حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان و پرنده تصویر و صدا : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند تلفظ اسامی : تمامی حیوانات تلفظ دارند انیمیشن : دارد خیلی جذاب محدودیت : هیچگونه محدودیت زمانی ندارد توضیحات زبان آموز ...

ترم پنجم : نوشتار حیوانات تعدا حیوانات : بیش از ۶۰ حیوان و پرنده تصویر و صدا : تمام حیوانات تصویر و صدا دارند ...

الفبای انگلیسی و کلمات برای کودکان فوق العاده جذاب و موزون

آموزش الفبای انگلیسی

آموزش الفبای انگلیسی

قصه شیر و موش

قصه شیر و موش به انگلیسی

قصه شیر و موش به انگلیسی

شعر بسیار جذاب آموزش زبان انگلیسی میوه ها

معرفی میوه های خوشمزه به انگلیسی

معرفی میوه های خوشمزه به انگلیسی

کارتون و انیمیشن بسیار جذاب آموزش کلمات انگلیسی

کارتون آموزش کلمات با دیالوگ های باحال

کارتون آموزش کلمات با دیالوگ های باحال