اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی
بایگانی‌ها papitafarsi - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

بایگانی‌ها papitafarsi - اپلیکیشن پاپیتا آموزش زبان انگلیسی

قصه بازی پاپیتا ; راستگویی جغد پیر

در یک روز بارانی چکاوک و بلبل زیر شاخه درختی پنهان شده بودند و با هم صحبت می کردند تا اینکه بلبل خوابش برد. باران قطع شده بود که ناگهان بلبل با صدای چکاوک از خواب بیدار شد. رنگین کمان زیبایی در آسمان ظاهر شده ...

در یک روز بارانی چکاوک و بلبل زیر شاخه درختی پنهان شده بودند و با هم صحبت می کردند تا اینکه بلبل خوابش برد. ...

آموزش موزون اسامی ماه های سال

آموزش ماه های سال به انگلیسی با آهنگ و موسیقی جذاب جهت یادگیری بهتر

آموزش ماه های سال به انگلیسی با آهنگ و موسیقی جذاب جهت یادگیری بهتر